Mummie van een krokodil

Op het eerste gezicht lijkt in deze mummie een volwassen krokodil van meer dan drie meter te zitten. Röntgenfoto’s uit 1996 verklapten echter zijn geheim: er zitten twee kleinere krokodillen in. Maar deze krokodillenmummie blijkt een exemplaar vol verrassingen te zijn. Bij onderzoek in 2016 van nieuwe, gedetailleerde CT-scans bleken er tientallen apart gemummificeerde babykrokodilletjes in de mummie te zitten. Op de nieuwste scan uit 2016 waren bijna vijftig babykrokodillen te zien. Ze zijn naast de twee jonge krokodillen ingezwachteld. Deze ontdekking is absoluut uniek. Uit oude opgravingsverslagen uit Egypte zijn maar twee andere gevallen bekend van een combinatie van jongere en oudere krokodillenmummies in een windsel. Een kanttekening hierbij is dat er überhaupt nog niet zo veel scanonderzoek van krokodillenmummies is gedaan, dus misschien zijn er wel andere gevallen, maar zijn ze eenvoudigweg niet bekend. Het combineren van verschillende kleine krokodillen tot een ‘reuzenkrokodil’ is geen poging tot bedrog. Waarschijnlijk symboliseerde deze dierenmummie met verschillende generaties krokodillen het eeuwige leven en wedergeboorte. Ook is het mogelijk dat de priesters een zo groot mogelijk mummie wilden maken. In de Late en Grieks-Romeinse perioden mummificeerden de oude Egyptenaren allerlei diersoorten. Dat deden ze meestal als eerbewijs aan een bepaalde godheid, die zich in een dierenlichaam kon manifesteren. Krokodillen waren een geschenk voor de god Sobek. Wanneer volwassen krokodillen werden gemummificeerd, haalden de priesters eerst de organen uit de buikholte via een snee. Daarna werd het lichaam gedroogd en goten de mummificatiepriesters hars en olie in de buikholte. Soms stopten ze babykrokodillen of eieren op de rug of in de bek. Deze krokodillenmummie is opvallend netjes. De windsels zijn niet gemaakt van oude gescheurde lappen, zoals dat meestal gebeurde. Het zijn speciaal voor de mummificatie geweven stroken linnen.

Details

Afmetingen: 314 x 28,5 x 20,5 cm
Materiaal: hout ; organisch ; mummie (dierlijk) ; linnen ; riet
Periode: Late Periode ; Grieks-Romeinse Periode 500 v.Chr.-300 n.Chr.
Vindplaats: Egypte
Verwerving: aankoop 1829 januari
Inventarisnummer: AMM 16a

Advertentie