Naar den Koning!

Aanplakbiljet uit Rotterdam uit 1878 met de oproep om een volkspetitionnement of adres te tekenen

Toelichting
Een petitionnement, adres of smeekschrift is een door veel mensen ondertekend verzoekschrift aan de regering.

Advertentie