Nachtmerrie over Nederland

Op 5 mei 1945 verschijnt een speciale uitgave van het weekblad de Groene Amsterdammer met als titel: Nachtmerrie over Nederland: een herinneringsalbum, 1940-1945. In deze uitgave zijn prenten verzameld van politiek tekenaar Leo Jordaan. In een bijschrift schrijft Jordaan:

“De bladen mogen dìt niet, de bladen mogen dàt niet, de bladen moeten dìt, de bladen moeten dàt”, zo kwamen, aanvankelijk nu en dan, ten slotte vrijwel dagelijks, de snauwende bevelen uit Den Haag. De ene keer waren het doortrapt-gemene bevelen (Duitse artikelen moesten als eigen artikelen worden geplaatst), de andere keer waren ze bespottelijk (geen sterretjes meer tussen alinea’s, want… er komt een ster voor in de vlag van de Sovjet-Unie), maar de Feldwebel (een Duitse sergeant) die de redacties toebeet, eiste nakoming, want anders…

Advertentie