Nederlandstalige middeleeuwse tekst

Een fragment uit het laatste deel van een moderne vertaling van de ’Reizen van Sint Brandaan’, gemaakt op basis van een Nederlandstalig handschrift rond 1400. Het oudste Nederlandstalige handschrift van de ’Reizen van Sint Brandaan’ verscheen rond 1150

Met nadruk geef ik nu de raad
dat niemand ze minacht of versmaadt,
Brandaans avonturen
en wat hij daarbij moest verduren,
en dat niemand zegt of ’t ervoor zal houden
dat het leugens wezen zouden,
want het ligt beschreven in ’t Latijn
in kloosters groot en klein
en op menige vrome plek op aard,
waar ’t met eerbied wordt bewaard.
Want God toonde hem in ’t bijzonder
iets van Zijn verborgen wonderen.
Ook de ’Spiegel’ 1 getuigt ervan.
Elk kome met zijn zonden dan
naar Brandaan, Gods goede vriend,
die Hem altijd heeft gediend,
opdat Brandaan vanaf heden
ons gedenke in zijn gebeden.

Noot 1: De ’Spiegel’ is een verwijzing naar het boek Spiegel Historiael van Jacob van Maerlant, geschreven in de jaren 1283–1288.

Advertentie