Onderzoekscommissie leven op het platteland

In de jaren 1890 doet een overheidscommissie onderzoek naar leefomstandigheden op het platteland in North-Carolina. Een boer schrijft in een brief aan deze commissie:

Geachte heer,


Omdat de wetten het ontstaan van monopolies bevorderen, is er sprake van een geleidelijke verschuiving in het grondbezit: van de klasse die de welvaart produceert naar een kleine groep. Ik geloof niet dat het Gods bedoeling geweest kan zijn dat enkelen de aarde zouden bezitten, maar wel dat eenieder er zijn thuis zou vinden. We kunnen het land niet afnemen van de rijken en het aan de armen geven, maar we kunnen wel het vrije grondbezit beperken en over alles wat iemand meer bezit een speciale belasting heffen, een soort inkomstenbelasting. Op deze manier kunnen we aan geld komen voor het onderwijs aan de kinderen in onze staat. Driekwart van onze bevolking bestaat uit pachters, die niet in staat zijn grond te kopen tegen de huidige prijzen, maar toch zijn zij het die voor de welvaart zorgen en die belasting betalen. Laten we een wet maken die recht doet aan allen, allen beschermt, en die een zegen zal zijn voor onze natie.


Hoogachtend,
J.A. Wilson.

Advertentie