Ontplooiingsmogelijkheden

Een fragment uit een baanbrekende studie

De wetenschap heeft ontdekt dat de moeders als opvoedsters van het jonge kind een enorme invloed uitoefenen op de ontplooiingsmogelijkheden van de volwassene. Ook wordt beseft dat viervijfde van het nationaal inkomen door haar handen gaat, zodat haar beslissingen, ten goede of ten kwade, voor de voortbrenging van de grootste betekenis zijn. De tijd lijkt gekomen dat zij ten eerste als consumenten duidelijk beseffen dat zij het zijn die ook in onze maatschappij voor het gezinsbelang moeten opkomen. (…) Ten tweede dat zij als kiezeressen duidelijk inzien dat om deze geheel nieuwe reden in gemeenteraden en parlement méér vrouwen moeten komen om daar de gezinsbelangen voor de huisvrouw te vertegenwoordigen.

Advertentie