Onze doelen zijn bereikt!

Een toespraak van een revolutieleider:

”Burgers! De Voorlopige Regering is afgezet. De macht van de staat is nu in handen van de Sovjet van Sint Petersburg. Onze doelen zijn bereikt: de afschaffing van het grootgrondbezit, de controle van de arbeiders over de productie en de vorming van een Sovjetregering. Lang leve de revolutie van arbeiders, soldaten en boeren!”

Advertentie