Open brief van Pham Van Dong

Pham Van Dong, de minister-president van Noord-Vietnam, schrijft op 14 oktober 1969 een open brief aan alle Amerikaanse demonstranten tegen de oorlog in Vietnam.

Pham Van Dong, de minister-president van Noord-Vietnam, schrijft op 14 oktober 1969 een open brief aan alle Amerikaanse demonstranten tegen de oorlog in Vietnam.

Beste Amerikaanse vrienden,

Tot op de dag van vandaag bestrijdt het Amerikaanse volk de agressieve oorlog die gevoerd wordt tegen Vietnam. Deze herfst zijn grote delen van het Amerikaanse volk, aangemoedigd en gesteund door veel vredelievende personen, een breed en krachtig offensief begonnen door de hele Verenigde Staten. Zij eisen dat de regering van Nixon een einde maakt aan de agressieve oorlog tegen Vietnam en dat alle Amerikaanse troepen onmiddellijk naar huis gehaald worden.
Jullie strijd toont prachtig de juiste en dringende eis van het Amerikaanse volk, namelijk om de Amerikaanse eer te redden en te voorkomen dat veel van jullie zonen en broers nutteloos in Vietnam sterven. Dit is op het juiste moment een passend antwoord op de koppige houding van de Amerikaanse regeringsleiders die de agressieve oorlog in Vietnam verharden en verlengen, dwars tegen de protesten in de Verenigde Staten en tegen de wereldopinie in. (…)
Hopelijk zal jullie herfstoffensief schitterend verlopen.

Met hartelijke groet,
Pham Van Dong,
minister-president van de regering van de Democratische Republiek Vietnam

Advertentie