Oranje-Vrijstaat

De Nederlandse protestbeweging Provo streefde naar een nieuwe samenleving. Op 5 februari 1970 kwam Provo met een verklaring, getiteld “Oranje-Vrijstaat”


Hoe ontstaat uit de oude maatschappij een nieuwe maatschappij? Als een paddenstoel op een rottende boomstronk. Uit de subcultuur van de bestaande orde groeit een alternatieve samenleving. De ondergrondse maatschappij van de opstandige jongeren komt boven de grond en gaat, onafhankelijk van de nog heersende autoriteiten, zichzelf besturen. Deze revolutie voltrekt zich nu. Dit is het einde van het protest, van het demonstreren; van nu af geven wij onze energie aan de opbouw van een antiautoritaire maatschappij. Wat wij van de oude maatschappij kunnen gebruiken, zullen wij nemen: kennis, socialistische idealen en het beste van de liberale tradities (…).
Waarom vergaat de oude maatschappij? Omdat zij zichzelf niet kan redden uit haar eigen conflicten. De politieke spanningen tussen de bestaande autoritaire regeringen kunnen elk moment in een militaire catastrofe uitbarsten. De agressie van de officiële technologie en industrie tegenover de natuur breken het milieu systematisch af en zal binnen jaren uitlopen op enorme rampen. Ongekende epidemieën, voedselvergiftigingen en hongersnood, massale sterfte onder mens en dier zijn onafwendbaar wanneer niet de opkomst van een nieuwe cultuur dit voorkomt.

Advertentie