Oranjegezind pamflet uit het Rampjaar

Amsterdamse burgers bevestigen op 23 augustus 1672 een pamflet aan een pilaar van het beursgebouw. Op dit pamflet staat:

Wij eisen:
– Dat de oude rechten hersteld worden.
– Dat de kapiteins van de schutterij die in het stadsbestuur zitten, worden afgezet [als kapitein] en worden vervangen door andere burgers.
– Dat niemand die in het stadsbestuur zit, bewindhebber zal worden van de Oost- of West-Indische Compagnie.
(…)
Dit verzoek zal worden overgebracht aan zijne Hoogheid [stadhouder Willem III] en wanneer deze eisen niet zullen worden ingewilligd, zal er op zijn Haags1 worden opgetreden.


NB: Een ieder die dit pamflet zal verwijderen, zal de kogel krijgen, daar zal goed op worden toegezien.

Oranje wordt groot
De Witten zijn dood (…)

noot 1 Hiermee wordt het lynchen van Johan en Cornelis de Witt in Den Haag bedoeld.

Advertentie