Oudejaarsrede Willem van Oranje over geloofsvervolging

Op Oudejaarsavond 1564 spreekt Willem van Oranje tijdens een vergadering van de Raad van State zijn afkeuring uit over de geloofsvervolging:

Op Oudejaarsavond 1564 spreekt Willem van Oranje tijdens een vergadering van de Raad van State zijn afkeuring uit over de geloofsvervolging:

”De koning vergist zich als hij meent dat Nederland, temidden van landen waar godsdienstvrijheid bestaat, voortdurend de bloedige plakkaten1 verdragen kan (…).
Hoezeer ik ook aan het katholieke geloof gehecht ben, ik kan niet goedkeuren dat vorsten over het geweten van hun onderdanen willen heersen en hun de vrijheid van geloof en godsdienst ontnemen.”

1 plakkaten = wetten tegen aanhangers van de Reformatie

Advertentie