Prent ‘Het arbeidsverbod voor de vrouw’

In 1912 verschijnt in het Maandblad voor Vrouwenkiesrecht deze prent van tekenaar Jordaan met als titel ‘Het arbeidsverbod voor de vrouw’. De prent was een reactie op de nieuwe Arbeidswet, die in 1911 van kracht was geworden (de Arbeidswet beperkte onder andere de werktijd voor vrouwen in fabrieken en werkplaatsen tot tien uur per dag):

Onder de bron staat:
Minister Talma: Nu, vrouwtje, is het niet prettig dat de wet u in bescherming neemt en uw arbeidstijd verkort?
Arbeidster: Excellentie, als wij, arbeidsters, zelf mede hadden geholpen om die wet te maken, zouden wij geen bescherming hebben in het leven geroepen, die ons ons brood ontneemt.


Toelichting:
Op tafel ligt een brood met de tekst ‘brood’. De man is minister Talma. Op de handboeien die de vrouw draagt, staat: arbeidswet. Naast de tafel ligt een kind.

Advertentie