Prijsvraag verbetering Nederlandse scholen

In een prijsvraag uit 1782 wordt de vraag gesteld: “Welke verbetering hebben de gewone of openbare, vooral de Nederlandse Scholen, ter meerdere beschaving onzer Natie, nog wel nodig?” Dominee Hermanus Johannes Krom schrijft hier onder meer over.

Inderdaad, naast de Bijbel en de Catechismus1, behoorde bij ware Vaderlanders, het onderwijs aan de kinderen in de Vaderlandse geschiedenissen in aanmerking te komen. Daarmee zou een ware zucht voor het welzijn van het Vaderland in tedere harten worden ingeplant, om hen de wonderen van Gods hand, in de opkomst en bewaring van de Republiek, niet minder blijkbaar, dan vroeger in de lotgevallen van het Joodse Volk, te doen eerbiedigen. En (…) om eenieder aan te moedigen, tot het najagen van die deugden, welke onze Voorvaders zo eerwaardig en ook geducht maakten in ’t oog van hun naburen. Ja van alle volken.

noot 1 Catechismus = leerboek waarin de leer van de kerk in vraag en antwoord wordt uiteengezet.

Advertentie