Prostitutie en de sociale kwestie

Schilderij, getiteld: ’Slachtoffer der ellende’ van de Nederlandse schilderes Marie de Roode-Heijermans, 1897

bron: A. Aarsbergen e.a., Kroniek van Nederland, Amsterdam 1987, pag 793

Advertentie