Schoolboek over de Amerikaanse Revolutie

In een schoolboek uit 1965 uit de Sovjet-Unie maakt de democratische Amerikaanse Revolutie (in 1776) onderdeel uit van de geschiedenislessen. In het boek moeten de leerlingen aan het eind van het hoofdstuk onder andere de volgende vragen beantwoorden:

Vraag 3. Leg aan de hand van de Amerikaanse bourgeoisrevolutie in de achttiende eeuw (ook bekend als de Onafhankelijkheidsoorlog) uit, waarom de bourgeoisie nooit lang op de steun van de massa kan rekenen en waarom een succesvolle bourgeoisrevolutie gevolgd wordt door een kloof tussen de bourgeoisie en de massa. (…)

Vraag 5. Op welke manier bevorderde de Amerikaanse grondwet de belangen van de bourgeoisie en de plantage-eigenaren en beperkte deze grondwet de rechten van het volk?

Advertentie