She Might Have Invaded Russia

Op 3 september 1968 publiceert de Amerikaanse krant The Washington Post deze prent van Herblock over het neerslaan van de Praagse Lente:

Tekst in de prent (in vertaling):
Titel: “Zij zou Rusland (de Sovjet-Unie) hebben kunnen binnenvallen”.
Op het bord staat: “Tsjecho-Slowakije”.
Op de borst van de soldaat staat: “USSR”, de afkorting voor de Sovjet-Unie.
Op de liggende figuur staat: “Vrijheid”.

Advertentie