Spanningen omtrent de Sudeten-Duitsers

In de Tsjecho-Slowaakse kwestie moet op dezelfde manier te werk worden gegaan als vanmorgen: in een opmaak met grote letters en in de scherpste bewoordingen...

Op 14 september 1938 krijgt de Duitse pers deze instructie voor de berichtgeving over spanningen tussen de Tsjecho-Slowaakse bevolking en de Sudeten-Duitsers (een Duitstalige minderheid in Tsjecho-Slowakije):

In de Tsjecho-Slowaakse kwestie moet op dezelfde manier te werk worden gegaan als vanmorgen: in een opmaak met grote letters en in de scherpste bewoordingen. Breng het bericht over de dertien dodelijke slachtoffers bij de Sudeten-Duitsers en de vier doden aan de Tsjechische kant groot naar buiten. Het medeleven van de gehele Duitse Volksgemeinschaft moet uitgesproken worden. (…) In de hoofdartikelen kan het idee van een referendum worden behandeld en wel als volgt: na al deze onlusten is het nauwelijks voorstelbaar dat een vreedzaam samenleven van bevolkingsgroepen in één staat mogelijk is.

Advertentie