Terracotta beeld van een menselijk figuur

Karakteristiek voor het einde van de Vroege Bronstijd in Noordoost-Syrië (ca. 2100-1900 v.Chr.) zijn dergelijke uit klei vervaardigde mensfiguurtjes. Ze zijn met de hand gemaakt en in delen opgebouwd: nadat eerst het lichaam en het hoofd in grote lijnen gevormd waren, werden vervolgens ogen, haar, armen, borsten, enz. in de nog natte klei gedrukt en middels inkrassingen gedetailleerd uitgewerkt. Opvallend is het langgerekte lichaam, afgeplat of in het rond gemodelleerd. Soms hebben deze figuurtjes korte armen die naar voren wijzen; deze stompjes zijn steeds vertikaal doorboord en hielden blijkbaar een los voorwerp vast. Een klein aantal van deze figuurtjes is teruggevonden in graven, maar de meeste kwamen tevoorschijn bij opgravingen in en om woonhuizen. Mogelijk gaat het hier om huisgoden, die geacht werden bescherming te bieden aan de bewoners en huis en haard te vrijwaren van onheil.

Details

Afmetingen: H. 23,1 cm
Materiaal: terracotta ; aardewerk
Periode: Vroege Bronstijd 2100-2000 v.Chr.
Vindplaats: Syrië
Verwerving: aankoop 1982 april
Inventarisnummer: B 1982/4.2

Advertentie