The selling of Joseph van Samuel Sewall

In 1700 publiceert de Amerikaanse rechter Samuel Sewall het pamflet “The selling of Joseph” (de verkoop van Jozef). Hierin schrijft hij:

Het huidige grote aantal slaven in de provincie, en hun ongemakkelijk leven door hun slavernij, heeft velen aan het denken gezet of de grondslag van de slavernij wel stevig en goed genoeg is gelegd om het grote gewicht te kunnen dragen van het systeem dat daarop is gebouwd. Het is absoluut waar dat alle mannen, omdat zij als zonen van Adam mede-erfgenaam van hem zijn, in gelijke mate recht hebben op vrijheid en alle andere uiterlijke gemakken van het leven.

Toelichting
Volgens de Bijbel stammen alle mensen van Adam af.

Advertentie