Time magazine interview Gorbatsjov

In september 1985 interviewt het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine Sovjetleider Michael Gorbatsjov. Een gedeelte uit dit interview:

U vroeg mij wat het meest bepalend is voor de Sovjet-Amerikaanse relatie. Ik denk dat dit het onveranderlijke feit is dat, of wij elkaar nu leuk vinden of niet, wij uitsluitend samen kunnen overleven of samen zullen vergaan. De belangrijkste vraag die wij moeten beantwoorden, is of wij uiteindelijk bereid zijn om onder ogen te zien dat er geen andere weg is dan met elkaar in vrede te leven. En of wij bereid zijn om onze mentaliteit en onze wijze van handelen om te schakelen van een oorlogszuchtig naar een vredelievend pad.

Advertentie