Toelichting besluit 1882

Uit de toelichting van de Secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waaronder onderwijs valt, op een besluit van 17 mei 1882.


Vraag: Mag de Bijbel als leesboek op de openbare school worden gebruikt?
Antwoord: Nee.
Vraag: Verdient het aanbeveling, de Bijbel als leesboek op de openbare school te gebruiken?
Antwoord: Nee. In tal van openbare scholen werden in de tijd van de Republiek zowel de geschiedenis van het Nieuwe als die van het Oude Testament (de twee delen van de Bijbel) als leesboeken gebruikt, maar bij de vaststelling van de leerplannen overal van de lijst van boeken verwijderd. Deze boeken zijn als leesboeken ongeschikt en moesten door betere vervangen worden. In enkele gemeenten bleek men niet van het gebruik van het Oude en Nieuwe Testament op de openbare school af te willen zien. De minister van Binnenlandse Zaken oordeelde, dat het gebruik van het Oude en Nieuwe Testament als leesboek op de openbare scholen niet wenselijk is.

Advertentie