Twee soorten rechten van Kamerleden

De Nederlandse Rijksbegroting bestaat uit de begrotingen waarin de verschillende ministeries aangeven hoe ze het geld, dat ze toegewezen hebben gekregen, willen besteden. De leden van de Tweede Kamer kunnen de Rijksbegroting goed- of afkeuren.

De leden van de Tweede Kamer hebben het recht om zelf een wetsvoorstel in te dienen. Een dergelijk voorstel wordt vrijwel op dezelfde wijze behandeld als voorstellen die door de regering worden ingediend. De verdediging van het voorstel vindt echter plaats door de indiener(s) van het wetsvoorstel.

Advertentie