Verslag Horn

Uit een verslag van de Duitse oorlogscorrespondent Georg Horn in de Kölnische Zeitung 1870.

Overvallen op alleen reizende boodschappers, op kleine detachementen, op proviandcolonnes en postwagens waren aan de orde van de dag. Iedere boom, zou je kunnen zeggen, werd nu een levend wezen, maar niet door een lieflijke fee, maar door een franc-tireur met een blauwe kiel die daarachter stond en op iedere “Pruis” de verraderlijke kogel afschoot. De franc-tireurs waren opgehouden een aparte groep van de bevolking te zijn, iedere boer, iedere arbeider was nu franc-tireur.

Advertentie