Verslag van de inname van Zutphen

De hertog van Alva schrijft in een geheime brief aan koning Filips II van Spanje over de inname van Zutphen:

Nijmegen, 19 november 1572
(…) Zonder dat de verdedigers veel tegenstand boden, drongen onze soldaten de stad Zutphen binnen. Ze doodden alle verdedigers die in hun handen vielen en ook veel burgers, want don Frederik (de zoon van Alva, legeraanvoerder) had van mij opdracht gekregen niemand in leven te laten en een gedeelte van de stad in brand te steken.

Advertentie