Vier uitspraken van Nederlandse politici tussen 1900 en 1960

uitspraak 1
“Ik denk dat de grote verwachtingen voorlopig stuiten op beperkte mogelijkheden. Toch zijn die grote verwachtingen nodig vanwege het grote programma van de wederopbouw. Die wederopbouw zal tot de verbeelding van ons volk spreken en de verhoudingen in onze samenleving veranderen.”

uitspraak 2
“Ons volk heeft een sterke leider nodig, zoals in Duitsland, en een krachtig zelfbestuur, zelfrespect van de natie, tucht, orde en solidariteit van alle bevolkingsgroepen! Daarin zal het nationale belang boven het groepsbelang worden geplaatst. En het groepsbelang boven het persoonlijke belang. Hou Zee!”

uitspraak 3
“De arbeiders staan op het punt eindelijk het algemeen kiesrecht te veroveren. Hun invloed in het parlement is niet meer te keren!”

uitspraak 4
“We leven in een zeer zware en moeilijke tijd van crisis en werkloosheid. Persoonlijke gevoelens moeten wijken voor het belang van het land. We moeten nu de handen allen ineenslaan en samen, met biddend hart en sterke wil, de nieuwe toestand tegemoet gaan.”

Advertentie