Vijf artikelen uit verschillende Nederlandse grondwetten (1848-1983)

1 Burgers die niet in hun bestaan kunnen voorzien, hebben recht op bijstand van de overheid.

2 De leden der Tweede Kamer worden gekozen door meerderjarige Nederlandse burgers. Zij moeten een bepaald bedrag aan directe belastingen betalen.

3 De Tweede Kamer wordt gekozen op basis van evenredige vertegenwoordiging.

4 Er is vrijheid van onderwijs, maar het onderwijs staat wel onder toezicht van de overheid.

5 Om lid van de Tweede Kamer te kunnen zijn, moet men Nederlander zijn en dertig jaar of ouder. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen man of vrouw.

Advertentie