Vijftig pfennigbiljet uit Bitterfeld

De achterkant van een biljet van vijftig pfennig uit 1921, noodgeld uitgegeven door de stad Bitterfeld (Duitsland), een centrum van de bruinkoolwinning:

Vertaling van de tekst op het bankbiljet:
De kolenuitvoer van Duitsland
Uitvoer van april 1920 tot en met maart 1921: 28,1 miljoen ton waarvan herstelbetalingen: 67,1%.
Aan Polen, Hongarije, Danzig, Memel, Duits-Oostenrijk: 21,4%.
Uitvoer tegen wereldmarktprijzen: 11,5%.

Toelichting:
Dit bankbiljet was alleen geldig in Bitterfeld.
Op het biljet rijden kolentreinen naar het westen (in de richting van Keulen).
Aan de linkerkant staat de Eiffeltoren (Frankrijk).

Advertentie