Vrijheid voor elke burger

Een beschrijving van een politieke stroming (rond 1870):

Zij baseren hun politieke ideeën op de vrijheid en eigen verantwoordelijkheid van elke individuele burger. De overheid behoort zich zo weinig mogelijk met burgers te bemoeien. De economie behoort aan de markt overgelaten te worden.

Advertentie