Wilhelm II aan Bismarck

Op 17 maart 1890 schrijft keizer Wilhelm II een notitie aan Bismarck. Aanleiding hiervoor zijn de berichten van een Duitse diplomaat in Rusland:

Uit die berichten blijkt overduidelijk dat de Russen volop in opmars zijn om strategische posities in te nemen en zich voorbereiden op oorlog. Ik betreur het dat ik zo weinig van de berichten hierover heb ontvangen. U had mij allang op dit grote dreigende gevaar moeten wijzen! Het is de hoogste tijd de Oostenrijkers te waarschuwen en tegenmaatregelen te nemen. Onder deze omstandigheden is het natuurlijk ondenkbaar dat mijn reis naar Krasnoje Selo1 nog zal doorgaan.

noot 1 Plaats vlak bij de toenmalige Russische hoofdstad St. Petersburg, waar de tsaar in het gezelschap van gasten de jaarlijkse zomermanoeuvres van het Russische leger bijwoonde.

Advertentie