Wilhelmina Drucker in ‘Een woordje aan de vrouwen van Nederland’

Wilhelmina Drucker schrijft in 1892 in haar brochure ‘Een woordje aan de vrouwen van Nederland:’  

Elke keer dat ik een stomdronken kerel tegen een muur of brugleuning zie  vallen of in zichzelf vloekend voortwaggelen, zeg ik tot mijzelf: zie, dát kan voogd zijn (…), dát vertegenwoordigt de waarheid, terwijl de vrouw, die tobt en zwoegt en werkt om haar familie brood te verschaffen, of dagen en nachten blokt om kennis te vergaren, verre beneden zulke [mannen] staat. 

Advertentie