Wilhelmus

Het eerste en het zesde couplet uit het Wilhelmus, een omstreeks 1570 gecomponeerd strijdlied van de aanhangers van Willem van Oranje:

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitse bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd1,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.


Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond2,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

noot 1 onbevreesd
noot 2 voor altijd

Advertentie