Zes gebeurtenissen over de Koude Oorlog

De volgende zes bronfragmenten gaan over gebeurtenissen in de Koude Oorlog:

fragment a
De strijd brak uit op talrijke punten waar tegenstand werd geboden. Sovjettanks reden in de hoofdstraten, die straalvormig van de Donau afkomen. De opstandelingen wierpen op de belangrijke kruisingen van de buitenste boulevard van Pest barricaden op. Aan de Boedakant werd (…) gevochten.

fragment b
De drie burgemeesters van West-Berlijn schrijven aan de Sovjetcommandanten een brief waarin zij protesteren tegen de maatregelen die door de autoriteiten (…) zijn genomen tegen ‘grensforenzen’.

fragment c
Verklaring van de president van de Verenigde Staten:
“Ik ben zeer verheugd over de verstandige beslissing van voorzitter Chroesjtsjov om te stoppen met het bouwen van bases (…), het ontmantelen van de offensieve wapens aldaar en deze wapens terug te brengen naar de Sovjet-Unie”.

fragment d
Alle verkeer over land en water (…) werd tegengehouden. Alleen drie luchtcorridors, elk dertig kilometer breed, bleven open. Zelfs de aanvoer van medicijnen en melk voor baby’s was gestopt.

fragment e
Een DDR-regeringswoordvoerder verklaart:
“Privéreizen naar het buitenland kunnen zonder opgave van redenen (…) worden aangevraagd. Toestemming volgt zo snel mogelijk. Emigratie kan op alle grensovergangen plaatsvinden”.

fragment f
Het is logisch dat de Verenigde Staten alles zullen doen wat ze kunnen om bij te dragen aan het herstel van een normale, economisch gezonde wereld. Zonder dat kan er geen politieke stabiliteit en geen zekere vrede bestaan. Ons beleid is niet gericht tegen een of ander land, maar tegen honger, armoede, wanhoop en chaos. Ieder land dat bereid is mee te helpen aan het herstel, zal door de Verenigde Staten gesteund worden.

Advertentie