Commissie lerarenopleidingen

De commissie Lerarenopleidingen stelt zich ten doel een brug te vormen tussen de eerste- en tweedegraadsopleidingen enerzijds en de leden van de VGN anderzijds, al dan niet betrokken bij de scholing van studenten tot docenten geschiedenis.
De commissie probeert haar doel te bereiken door de leden te informeren via

– de website van de VGN
– artikelen in KLEIO
– bijeenkomsten
– contact met het bestuur

De commissie houdt zich aanbevolen voor suggesties die te maken hebben met haar doelstellingen.

Leden van de commissie:

MarcBerkel, vanmarc.vanberkel@han.nlcommissie lerarenopleiders
RobertBoonstraRE.boonstra@windesheim.nlcommissie lerarenopleiders
GijsGaans, vang.vangaans@fontys.nlcommissie lerarenopleiders

Terence

Honing

t.honing@hva.nl

commissie lerarenopleiders
JannekeRiksenj.k.w.riksen@vu.nlcommissie lerarenopleiders
HannekeTuithofh.tuithof@uu.nlcommissie lerarenopleiders
MatthijsWieldraaijerm.h.wieldraaijer@hr.nlcommissie lerarenopleiders

Rien

Claassen

rien.claassen@hu.nl
commissie lerarenopleiders