Commissie lerarenopleidingen

De commissie Lerarenopleidingen stelt zich ten doel een brug te vormen tussen de eerste- en tweedegraadsopleidingen enerzijds en de leden van de VGN anderzijds, al dan niet betrokken bij de scholing van studenten tot docenten geschiedenis.
De commissie probeert haar doel te bereiken door de leden te informeren via

– de website van de VGN
– artikelen in KLEIO
– bijeenkomsten
– contact met het bestuur

De commissie houdt zich aanbevolen voor suggesties die te maken hebben met haar doelstellingen.

Leden van de commissie:

Marc Berkel, van marc.vanberkel@han.nl commissie lerarenopleiders  
Robert Boonstra RE.boonstra@windesheim.nl commissie lerarenopleiders penningmeester
Gijs Gaans, van g.vangaans@fontys.nl commissie lerarenopleiders  
Janneke Riksen j.k.w.riksen@vu.nl commissie lerarenopleiders voorzitter
Hanneke Tuithof h.tuithof@uu.nl commissie lerarenopleiders secretaris
Matthijs Wieldraaijer m.h.wieldraaijer@hr.nl commissie lerarenopleiders  
Rien Claassen rien.claassen@hu.nl commissie lerarenopleiders  
Joke Klaassen n.j.klaassen@hva.nl commissie lerarenopleiders