Commissie lerarenopleidingen

De commissie Lerarenopleidingen stelt zich ten doel een brug te vormen tussen de eerste- en tweedegraadsopleidingen enerzijds en de leden van de VGN anderzijds, al dan niet betrokken bij de scholing van studenten tot docenten geschiedenis.
De commissie probeert haar doel te bereiken door de leden te informeren via

– de website van de VGN
– artikelen in KLEIO
– bijeenkomsten
– contact met het bestuur

De commissie houdt zich aanbevolen voor suggesties die te maken hebben met haar doelstellingen.

Leden van de commissie:

Janneke Riksen, voorzitter
Onderwijscentrum Vrije Universiteit
j.k.w.riksen@vu.nl

Robert Boonstra, penningmeester
Lerarenopleiding geschiedenis, Christelijke Hogeschool Windesheim
RE.Boonstra@windesheim.nl

Terence Honing, secretaris
Lerarenopleiding geschiedenis, Hogeschool van Amsterdam
t.honing@hva.nl

Hanneke Tuithof
IVLOS Utrecht
h.tuithof@uu.nl

Annette Wind
Instituut Archimedes, Faculteit Educatie, Hogeschool Utrecht
Annette.Wind@hu.nl

Nadine Kostense
Instituut voor Leraar en School, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Nadine.Kostense@han.nl

Jos Trippenzee
Lerarenopleiding geschiedenis, Hogeschool Rotterdam
j.a.trippenzee@hr.nl

Gijs van Gaans
Fontys Hogeschool Tilburg
g.vangaans@fontys.nl