Commissie volwasseneducatie

De commissie volwasseneducatie is slapende. Mocht u deze commissie nieuw leven willen inblazen neem dan contact op met het bestuur.