Commissie Wereldgeschiedenis

Groepsfoto eerste bijeenkomst wereldgeschiedenis in de klas 2014

De Commissie Wereldgeschiedenis heeft als doelstelling meer wereldgeschiedenis de klas in te krijgen. Wij zijn van mening dat het huidige geschiedeniscurriculum erg Nederland- en Europacentrisch is. Geschiedenisonderwijs moet bijdragen aan bestaansverheldering, en daarom is het juist in deze tijd belangrijk dat leerlingen de Nederlandse en Europese geschiedenis in een wereldhistorische context kunnen plaatsen.

De commissie is zich er van bewust dat onderwijsvernieuwing begint bij de docent. Daarom organiseren wij drie maal per jaar bijeenkomsten voor geïnteresseerde docenten waarbij wij steeds aandacht besteden aan de volgende aspecten:

* Kennisontwikkeling door middel van het bespreken van wetenschappelijk werk en het uitnodigen van gastsprekers;
* Het verzamelen en delen van best practices, en het lesmateriaal (online) beschikbaar maken;
* Het voeren van discussie over de plaats van wereldgeschiedenis in de klas;
* Het voeren van discussie over, en het doen van voorstellen voor het geschiedeniscurriculum.

De bijeenkomsten in 2020 worden gehouden in Utrecht op de volgende data:
– Woensdag 5 februari
– Woensdag 6 mei
– Woensdag 7 oktober


Bijeenkomst 5 februari 2020 in Utrecht

Woensdag 5 februari is de nieuwe bijeenkomst van de commissie wereldgeschiedenis van de Vereniging voor Geschiedenisdocenten Nederland (VGN). Het programma van de avond  bestaat uit bijdragen van de volgende geweldige sprekers.

Professor Bob Bain is lerarenopleider aan de universiteit van Michigan en de grondlegger van het wereldgeschiedeniscurriculum binnen het Big History Project.  Hij verzorgt voor ons een internetlezing over zijn jarenlange ervaring met didactiek van wereldgeschiedenis in het onderwijs. Hij demonstreert welke didactische middelen je kan gebruiken om jongeren echt de wereldwijde verbanden van de geschiedenis te laten ervaren.

Lennert van Oorschot vertelt ons alles over de bloeitijd van de Maya’s. Met de nieuwste technologie ontdekken archeologen steeds meer over de Maya-cultuur. Welke contacten en momenten van uitwisseling hebben deze cultuur gevormd?  Welke primaire bronnen kan je in het onderwijs gebruiken om leerlingen te interesseren voor deze bijzondere cultuur? Neem bijvoorbeeld deze stele: wat was zijn functie en wat staat er op de achterkant geschreven?  Kom naar de bijeenkomst en vind de antwoorden op al deze vragen.

Iedereen is van harte welkom. De bijeenkomst is woensdag 5 februari 2020 in de opleidingsruimte Utrecht, Mariaplaats 3. De inloop met broodmaaltijd is om 18.00 en het programma duurt van 18.30 tot uiterlijk 21.00 uur. Toegang is gratis. Meld je vooraf aan via commissie.wereldgeschiedenis@gmail. com. Hopelijk tot dan!


Leden van de kerngroep:

MarianHeesencommissie wereldgeschiedenis
Krisvan der Heijkantcommissie wereldgeschiedenis
Antheun Janse commissie wereldgeschiedenis
Joke Noordstrand commissie wereldgeschiedenis
Pim Renou Bestuur VGN, commissie wereldgeschiedenis
Nicolevan der Steencommissie wereldgeschiedenis
RinskeKoehorst commissie wereldgeschiedenis