Commissie Wereldgeschiedenis

Groepsfoto eerste bijeenkomst wereldgeschiedenis in de klas 2014

De Commissie Wereldgeschiedenis heeft als doelstelling meer wereldgeschiedenis de klas in te krijgen. Wij zijn van mening dat het huidige geschiedeniscurriculum erg Nederland- en Europacentrisch is. Geschiedenisonderwijs moet bijdragen aan bestaansverheldering, en daarom is het juist in deze tijd belangrijk dat leerlingen de Nederlandse en Europese geschiedenis in een wereldhistorische context kunnen plaatsen.

De commissie is zich er van bewust dat onderwijsvernieuwing begint bij de docent. Daarom organiseren wij drie maal per jaar bijeenkomsten voor geïnteresseerde docenten waarbij wij steeds aandacht besteden aan de volgende aspecten:

* Kennisontwikkeling door middel van het bespreken van wetenschappelijk werk en het uitnodigen van gastsprekers;
* Het verzamelen en delen van best practices, en het lesmateriaal (online) beschikbaar maken;
* Het voeren van discussie over de plaats van wereldgeschiedenis in de klas;
* Het voeren van discussie over, en het doen van voorstellen voor het geschiedeniscurriculum.

De bijeenkomsten in 2019 worden gehouden in Utrecht op de volgende data:
– Woensdag 6 februari
– Woensdag 8 mei
– Woensdag 2 oktober


De bijeenkomst op 8 mei wordt mogelijk gemaakt door de volgende sprekers:

Elise Storck is lerarenopleider aan de Universiteit van Leiden en presenteert lesmateriaal over het Britse Rijk. Dit materiaal komt uit Britse en Indiase schoolboeken. Hoe kijken deze twee landen terug op hun gedeeld verleden? Een geweldige voorbereiding op de nieuwe historische context Britse Rijk voor het havo-examen.

Hoe ziet een leerling het Nederlands koloniaal verleden terug in zijn of haar eigen leefomgeving? Deze vraag beantwoordt het initiatief Koloniale sporen in mijn buurt. Zij verzamelden verhalen van mensen wiens leven verbonden blijft aan dit koloniale verleden. Deze levensverhalen bieden leerlingen een persoonlijke kennismaking met dit deel van de geschiedenis.

Iedereen is van harte welkom. De bijeenkomst is woensdag 8 mei in INBC opleidingsruimte Utrecht, Mariaplaats 3. De inloop met broodmaaltijd is om 18.00 en het programma duurt van 18.30 tot uiterlijk 21.00 uur. Toegang is gratis. Meld je vooraf aan via commissie.wereldgeschiedenis@gmail. com. Hopelijk tot dan!


Leden van de kerngroep:

MarianHeesenmarianheesen@gmail.comcommissie wereldgeschiedenis
AntheunJansemeneerjanse@ziggo.nlcommissie wereldgeschiedenis
JokeNoordstrandj.noordstrand@kpnmail.nlcommissie wereldgeschiedenis
PimRenoupim.renou@kunskapsskolan.nlBestuur VGN-Kleio, commissie wereldgeschiedenis
Kris van der Heijkantcommissie wereldgeschiedenis
Nicolevan der Steencommissie wereldgeschiedenis