Commissie Wereldgeschiedenis

De werkgroep Wereldgeschiedenis in de klas is in 2013 ontstaan. Vanuit diverse achtergronden vonden de initiatiefnemers elkaar in de overtuiging dat het mondiale perspectief binnen het huidige geschiedenisonderwijs meer aandacht verdient. De werkgroep is onderdeel van de VGN en beijvert zich om, zoals de naam al zegt, wereldgeschiedenis binnen het bestaande geschiedenisonderwijs de klas in te krijgen.
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren hoe lokale en/of nationale geschiedenis en wereldgeschiedenis met elkaar verbonden zijn. Zo krijgen zij oog voor de mondiale context in de geschiedenis.

De werkgroep heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:
• Best practices verzamelen en lesmateriaal online beschikbaar maken;
• Kennisontwikkeling door middel van bespreken van wetenschappelijk werk en uitnodigen gastsprekers;
• Onderzoeken of en in hoeverre het geschiedeniscurriculum aangevuld kan worden.

De werkgroep heeft kwaliteitskaders en een format voor best practises ontwikkeld. Deze kunt u downloaden via de links. Emailen kan naar: commissie.wereldgeschiedenis@gmaill.com

Leden van de kerngroep:

Marian Heesen marianheesen@gmail.com commissie wereldgeschiedenis
Antheun Janse meneerjanse@ziggo.nl commissie wereldgeschiedenis
Joke Noordstrand j.noordstrand@kpnmail.nl commissie wereldgeschiedenis
Pim Renou pim.renou@kunskapsskolan.nl Bestuur VGN-Kleio, commissie wereldgeschiedenis
Steven Stegers steven@euroclio.eu Bestuur VGN-Kleio, commissie wereldgeschiedenis

De complete werkgroep telt ongeveer 30 leden .

De doelstellingen van de werkgroep Wereldgeschiedenis in de Klas
worden gesteund door de VGN, Euroclio, Digischool.

Om aandacht voor wereldgeschiedenis in de klas te stimuleren, richten wij ons in eerste instantie op geschiedenisdocenten. Zo organiseert de werkgroep drie maal per jaar in Utrecht een bijeenkomst met sprekers, good practices en uitwisseling van ideeën en ervaringen. Belangstellende docenten kunnen zich aanmelden bij de secretaris. Houd voor data deze website in de gaten.