Commissie Wereldgeschiedenis

Groepsfoto eerste bijeenkomst wereldgeschiedenis in de klas 2014

De Commissie Wereldgeschiedenis heeft als doelstelling meer wereldgeschiedenis de klas in te krijgen. Wij zijn van mening dat het huidige geschiedeniscurriculum erg Nederland- en Europacentrisch is. Geschiedenisonderwijs moet bijdragen aan bestaansverheldering, en daarom is het juist in deze tijd belangrijk dat leerlingen de Nederlandse en Europese geschiedenis in een wereldhistorische context kunnen plaatsen.

De commissie is zich er van bewust dat onderwijsvernieuwing begint bij de docent. Daarom organiseren wij drie maal per jaar bijeenkomsten voor geïnteresseerde docenten waarbij wij steeds aandacht besteden aan de volgende aspecten:

* Kennisontwikkeling door middel van het bespreken van wetenschappelijk werk en het uitnodigen van gastsprekers;
* Het verzamelen en delen van best practices, en het lesmateriaal (online) beschikbaar maken;
* Het voeren van discussie over de plaats van wereldgeschiedenis in de klas;
* Het voeren van discussie over, en het doen van voorstellen voor het geschiedeniscurriculum.

De bijeenkomsten worden gehouden in Utrecht op de volgende data:
– Woensdag 5 februari 2020
Woensdag 6 mei 2020 – Niet doorgegaan i.v.m. Covid19
– Woensdag 7 oktober 2020 –> Wordt online
– Woensdag 10 februari 2021


Uitnodiging 7 oktober 2020 – thema vrede en gelijkheid

#Let op! Vanwege Covid19 hebben we besloten om deze bijeenkomst online plaats te laten vinden. Meer informatie via commissie.wereldgeschiedenis@gmail.com. #

Woensdag 7 oktober organiseren we als commissie wereldgeschiedenis van de Vereniging voor Geschiedenisdocenten Nederland (VGN) weer een interessante avond in Utrecht. Het thema van de avond is de stand van vrede en gelijkheid in de wereld. 

Allereerst spreekt Stefan Kras (Avicenna College) over de rol van nucleaire grootmachten in onze tijd. Hij geeft input en ideeën voor lessen over de tijdvakken 9 en 10 en de historische contexten Duitsland in Europa en China tot 2001.  

Elise Storck vervolgt met een update over de ontwikkelingen in de discussie over het geschiedenis curriculum, de werkgroep curriculum.nu en de canon-herziening.

En onze afsluiter is Daan Schuijt (Picasso Lyceum en redacteur bij Kleio). Hij is bezig met de ontwikkeling in de wereldgeschiedenis van het idee van gelijkheid: onder welke historische omstandigheden gaan mensen van verschillende culturen elkaar als gelijke beschouwen? Na zijn presentatie is er ruimte voor discussie.

Iedereen is van harte welkom. De bijeenkomst is woensdag 7 oktober 2020 in de opleidingsruimte Utrecht, Mariaplaats 3. De inloop met broodmaaltijd is om 18.00 en het programma duurt van 18.30 tot uiterlijk 21.00 uur. Toegang is gratis. 

Vanwege de corona-maatregelen kunnen we dit keer wat minder mensen ontvangen dan anders, en is het belangrijk dat we precies weten wie er komt. Als je wilt komen, meld je aan via commissie.wereldgeschiedenis@gmail.com. Als je een bevestiging hebt ontvangen, sta je op de lijst. We laten het weten als de plekken op zijn.


Verslag bijeenkomst 5 februari 2020 in Utrecht

Bob Bain over verschillende schalen in de geschiedenis

Professor Bob Bain is lerarenopleider aan de universiteit van Michigan en de grondlegger van het wereldgeschiedeniscurriculum binnen het Big History Project.  Hij verzorgde voor ons een internetlezing over zijn jarenlange ervaring met didactiek van wereldgeschiedenis in het onderwijs. Hij demonstreerde welke didactische middelen je kan gebruiken om jongeren echt de wereldwijde verbanden van de geschiedenis te laten ervaren. Klik hier voor zijn presentatie en bezoek zijn gloednieuwe website vol lesmateriaal World History Project (WHP) als onderdeel van het Open Educational Resource Project (OER): whp.oerproject.com!

Lennert van Oorschot vertelde ons alles over de bloeitijd van de Maya’s en de Teotihuacan. Met de nieuwste technologie ontdekken archeologen steeds meer over deze culturen. Welke contacten en momenten van uitwisseling hebben deze cultuur gevormd?  Welke primaire bronnen kan je in het onderwijs gebruiken om leerlingen te interesseren voor deze bijzondere cultuur? Gebruik hiervoor zijn presentatie. Bronvermelding en dankwoord voor gebruikte bronnen vind je op de laatste slide.

Bedankt voor jullie komst en beiden sprekers heel erg bedankt voor hun inspirerende verhaal!


Leden van de kerngroep
mail: commissie.wereldgeschiedenis@gmail.com

MarianHeesencommissie wereldgeschiedenis
Krisvan der Heijkantcommissie wereldgeschiedenis
Antheun Janse commissie wereldgeschiedenis
Joke Noordstrand commissie wereldgeschiedenis
Pim Renou Bestuur VGN, commissie wereldgeschiedenis
Nicolevan der Steencommissie wereldgeschiedenis
RinskeKoehorst commissie wereldgeschiedenis