Commissie Wereldgeschiedenis

Groepsfoto eerste bijeenkomst wereldgeschiedenis in de klas 2014

De Commissie Wereldgeschiedenis heeft als doelstelling meer wereldgeschiedenis de klas in te krijgen. Wij zijn van mening dat het huidige geschiedeniscurriculum erg Nederland- en Europacentrisch is. Geschiedenisonderwijs moet bijdragen aan bestaansverheldering, en daarom is het juist in deze tijd belangrijk dat leerlingen de Nederlandse en Europese geschiedenis in een wereldhistorische context kunnen plaatsen.

De commissie is zich er van bewust dat onderwijsvernieuwing begint bij de docent. Daarom organiseren wij drie maal per jaar bijeenkomsten voor geïnteresseerde docenten waarbij wij steeds aandacht besteden aan de volgende aspecten:

* Kennisontwikkeling door middel van het bespreken van wetenschappelijk werk en het uitnodigen van gastsprekers;
* Het verzamelen en delen van best practices, en het lesmateriaal (online) beschikbaar maken;
* Het voeren van discussie over de plaats van wereldgeschiedenis in de klas;
* Het voeren van discussie over, en het doen van voorstellen voor het geschiedeniscurriculum.

De bijeenkomsten in 2019 worden gehouden in Utrecht op de volgende data:
– Woensdag 6 februari
– Woensdag 8 mei
– Woensdag 2 oktober


Presentatie ’10x meer geschiedenis’ – 1 juni

Zaterdag 1 juni is de presentatie van 10x meer geschiedenis in Amsterdam. 10x meer geschiedenis is een initiatief van de Black Archives in samenwerking met de commissie wereldgeschiedenis van de VGN en sluit aan bij serie verzwegen geschiedenis van De Correspondent. Het eindproduct is een grote poster geworden voor in het klaslokaal. Deze poster is gericht op het bevorderen van onderwijs rondom wereldgeschiedenis, verzwegen perspectieven en het aanzetten tot discussie hierover.

Op De Correspondent vind je een artikel over 10x meer geschiedenis. Ook kan je meer lezen over dit project op www.theblackarchives.nl/meergeschiedenis. Via deze website kan je ook de poster bestellen.

De bijeenkomst is zaterdag 1 juni van 15:00 tot 17:00 op Zeeburgerdijk 19B in Amsterdam. Tijdens deze middag zijn er voordrachten van Miguel Heilbron (black archives), Marian Heesen (wereldgeschiedenis VGN), Aminata Cairo (lector inclusief onderwijs) en Arie Wilschut (lector didactiek). Toegang kost 5,- en is inclusief de poster 10x meer geschiedenis. Meld je nu aan!


Terugblik laatste bijeenkomst

De vorige bijeenkomst op 8 mei werd mogelijk gemaakt door de volgende sprekers:

Elise Storck is lerarenopleider aan de Universiteit van Leiden en presenteert lesmateriaal over het Britse Rijk. Dit materiaal komt uit Britse en Indiase schoolboeken. Hoe kijken deze twee landen terug op hun gedeeld verleden? Een geweldige voorbereiding op de nieuwe historische context Britse Rijk voor het havo-examen. Download hier haar presentatie.

Hoe ziet een leerling het Nederlands koloniaal verleden terug in zijn of haar eigen leefomgeving? Deze vraag beantwoordt het initiatief Koloniale sporen in mijn buurt. Zij verzamelden verhalen van mensen wiens leven verbonden blijft aan dit koloniale verleden. Deze levensverhalen bieden leerlingen een persoonlijke kennismaking met dit deel van de geschiedenis.


Leden van de kerngroep:

MarianHeesencommissie wereldgeschiedenis
Krisvan der Heijkantcommissie wereldgeschiedenis
Antheun Janse commissie wereldgeschiedenis
Joke Noordstrand commissie wereldgeschiedenis
Pim Renou Bestuur VGN, commissie wereldgeschiedenis
Nicolevan der Steencommissie wereldgeschiedenis