Commissie Wereldgeschiedenis

Groepsfoto eerste bijeenkomst wereldgeschiedenis in de klas 2014

De Commissie Wereldgeschiedenis heeft als doelstelling meer wereldgeschiedenis de klas in te krijgen. Wij zijn van mening dat het huidige geschiedeniscurriculum erg Nederland- en Europacentrisch is. Geschiedenisonderwijs moet bijdragen aan bestaansverheldering, en daarom is het juist in deze tijd belangrijk dat leerlingen de Nederlandse en Europese geschiedenis in een wereldhistorische context kunnen plaatsen.

De commissie is zich er van bewust dat onderwijsvernieuwing begint bij de docent. Daarom organiseren wij drie maal per jaar bijeenkomsten voor geïnteresseerde docenten waarbij wij steeds aandacht besteden aan de volgende aspecten:

* Kennisontwikkeling door middel van het bespreken van wetenschappelijk werk en het uitnodigen van gastsprekers;
* Het verzamelen en delen van best practices, en het lesmateriaal (online) beschikbaar maken;
* Het voeren van discussie over de plaats van wereldgeschiedenis in de klas;
* Het voeren van discussie over, en het doen van voorstellen voor het geschiedeniscurriculum.

De bijeenkomsten worden gehouden in Utrecht op de volgende data:
– Woensdag 10 februari 2021 –> Online
– Dinsdag 11 mei 2021 –> Online
– Woensdag 6 oktober 2021 –> Online


Uitnodiging 10 februari 2021 – thema historische epidemieën

Woensdag 10 februari is de nieuwe bijeenkomst van de commissie wereldgeschiedenis van de Vereniging voor Geschiedenisdocenten Nederland (VGN). Wij hebben dit keer gekozen voor een digitaal en ingekort programma om het voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Deze avond gaat volledig over epidemieën in de wereldgeschiedenis. Dit wordt mogelijk gemaakt door de volgende geweldige sprekers.

Esther Quaedackers doceert Big History aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft eerder in OVT verteld over historische epidemieën in mondiaal perspectief. Daarnaast heeft zij aan de UvA een vak ontwikkeld dat de coronacrisis in historisch perspectief plaatst. Zij kan ons dus alles vertellen over de ervaring die mensen in het verleden hadden met epidemieën.

Daan van Leeuwen is lerarenopleider bij Hogeschool Inholland en is redacteur bij ons onderwijsblad Kleio. Hij publiceerde de afgelopen jaren al meerdere artikelen over ziektes en epidemieën in de geschiedenis. Hierin beschrijft hij bijvoorbeeld de kijk op Lepra in de Middeleeuwen en geeft hij een historische analyse van de Zwarte Dood in de recente game ‘A plague tale’. Daan kan ons dus zeker helpen om het perspectief van onze leerlingen op de huidige pandemie in een historisch perspectief te plaatsen.

Iedereen is van harte welkom. De bijeenkomst is woensdag 10 februari 2021 en vindt digitaal plaats. De lezingen zijn van 20:00 tot 20:55. Deze worden gevolgd door een kwartier voor vragen aan de sprekers zodat we de avond 21:10 afsluiten. Meld je vooraf aan via commissie.wereldgeschiedenis@gmail. com, dan sturen we je een link voor deelname. Hopelijk tot dan!

Vriendelijke groet,
De commissie wereldgeschiedenis van de VGN


Leden van de kerngroep
mail: commissie.wereldgeschiedenis@gmail.com

MarianHeesencommissie wereldgeschiedenis
Krisvan der Heijkantcommissie wereldgeschiedenis
Antheun Janse commissie wereldgeschiedenis
Joke Noordstrand commissie wereldgeschiedenis
Pim Renou Bestuur VGN, commissie wereldgeschiedenis
Nicolevan der Steencommissie wereldgeschiedenis
RinskeKoehorst commissie wereldgeschiedenis