Commissie Wereldgeschiedenis

Thema wereldgeschiedenis in het curriculum9 februari 2022

Woensdag 9 februari is de nieuwe wereldgeschiedenis bijeenkomst van de Vereniging voor Geschiedenisdocenten Nederland (VGN). Deze avond gaat volledig over de ruimte voor wereldgeschiedenis in het curriculum van het voortgezet onderwijs. Oftewel: hoe behandel je wereldgeschiedenis in jouw les terwijl je voldoet aan alle wettelijke eisen? Deze avond wordt mogelijk gemaakt door de volgende geweldige sprekers.

Marjolein ’t Hart is emeritus hoogleraar mondiale geschiedenis aan de VU. Zij heeft veel ervaring met het praktisch vormgeven van wereldburgerschap. Deze bijeenkomst oppert zij invloedrijke internationale ontwikkelingen waarmee je verbanden kunt leggen bij het behandelen van de reguliere lesstof. Gegarandeerd dat je de volgende dag met nieuwe inspiratie voor de klas staat!

Hanneke Tuithof is vakdidacticus geschiedenis bij de UU en hoofddocent curriculumvraagstukken bij de HU. Zij was lid van de herijkingscommissie voor de nieuwe Canon van Nederland en voorzitter van de commissie voor de nieuwe syllabus havo/vwo. Hanneke weet als geen ander hoe je het curriculum kan gebruiken als je als docent geschiedenis over grenzen heen wil kijken.

Iedereen is van harte welkom. De bijeenkomst is woensdag 9 februari 2022 en vindt digitaal plaats. Het programma begint om 19.30 en eindigt om 21:00. Meld je vooraf aan via commissie.wereldgeschiedenis@gmail.com dan sturen we je een link voor deelname. Hopelijk tot dan!


Groepsfoto eerste bijeenkomst wereldgeschiedenis in de klas 2014

De Commissie Wereldgeschiedenis heeft als doelstelling meer wereldgeschiedenis de klas in te krijgen. Wij zijn van mening dat het huidige geschiedeniscurriculum erg Nederland- en Europacentrisch is. Geschiedenisonderwijs moet bijdragen aan bestaansverheldering, en daarom is het juist in deze tijd belangrijk dat leerlingen de Nederlandse en Europese geschiedenis in een wereldhistorische context kunnen plaatsen.

De commissie is zich er van bewust dat onderwijsvernieuwing begint bij de docent. Daarom organiseren wij drie maal per jaar bijeenkomsten voor geïnteresseerde docenten waarbij wij steeds aandacht besteden aan de volgende aspecten:
* Kennisontwikkeling door middel van het bespreken van wetenschappelijk werk en het uitnodigen van gastsprekers;
* Het verzamelen en delen van best practices, en het lesmateriaal (online) beschikbaar maken;
* Het voeren van discussie over de plaats van wereldgeschiedenis in de klas;
* Het voeren van discussie over, en het doen van voorstellen voor het geschiedeniscurriculum.

De bijeenkomsten in 2022 worden gehouden in Utrecht op de volgende data:
– Woensdag 9 februari 2022 –> Online
– Woensdag 11 mei 2022


Leden van de kerngroep
mail: commissie.wereldgeschiedenis@gmail.com

MarianHeesencommissie wereldgeschiedenis
Krisvan der Heijkantcommissie wereldgeschiedenis
Antheun Janse commissie wereldgeschiedenis
Joke Noordstrand commissie wereldgeschiedenis
Pim Renou Bestuur VGN, commissie wereldgeschiedenis
Nicolevan der Steencommissie wereldgeschiedenis