Curriculum.Nu

De voorstellen van Curriculum.nu  voor een herziening van de kerndoelen en eindtermen zijn gepubliceerd. Het is nu aan de politiek om te kijken welke voorstellen worden overgenomen. De VGN is nauw betrokken geweest bij het ontwikkelteam Mens en Maatschappij. Lees de definitieve reactie van de VGN op het eindrapport van Curriculum.nu Daarin ook onze aanbevelingen voor hoe nu verder.

Op 27 januari was Ton van der Schans te gast bij de kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kijk het gesprek terug. Via het menu rechts kun je direct naar de sprekers.

De VGN schreef de afgelopen jaren de visiestukken Bij de Tijd 1 en Bij de Tijd 2 en Bij de Tijd 3.

Achtergrondartikelen bij Curriculum.nu:
* Toelichting op de ontwikkeling van Bij de Tijd 3  door de VGN.
* Een videoverslag van het Nationaal Geschiedenisonderwijs Congres 2018, waar Bij de Tijd 3 werd gepresenteerd.
* Brief aan de Tweede Kamer over het vervolgproces curriculumherziening.
* De rol van vakverenigingen bij curriculumvernieuwing.
* Chronologische terugblik op het traject #onderwijs2032.
* Artikel uit Prima Onderwijs over Curriculum.nu
* Curriculum.nu Infographic
* Literatuurstudie: ‘Effecten van vakkenintegratie’, onder leiding van Arie Wilschut van de Hogeschool van Amsterdam.