Algemene Ledenvergadering VGN Kleio

Hierin legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en presenteert zij de plannen voor komend jaar. Een mooie gelegenheid om elkaar formeel en informeel weer eens te spreken.

Op vrijdag 14 april 2023 zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden in Utrecht. Een mooie gelegenheid om elkaar formeel en informeel weer eens te spreken.

In deze ALV willen wij o.a. de aangepaste statuten ter goedkeuring aan de leden voorleggen. De aanpassing was noodzakelijk vanwege de nieuwe bestuursstructuur met een Dagelijks en een Algemeen Bestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de commissies.

Tijdens de vergadering zullen wij afscheid nemen van twee bestuursleden en zullen twee nieuwe kandidaten zich verkiesbaar stellen. Rogier Spanjers was afgelopen jaar vicevoorzitter. Helaas kan hij deze functie wegens drukke werkzaamheden niet voortzetten. Op het moment van schrijven van dit stuk, was er nog geen nieuwe kandidaat vicevoorzitter. Houd hiervoor de website in de gaten. Gerard Rozing heeft jarenlang met veel passie de VMBO-commissie vertegenwoordigd in het bestuur. Jikkemien Kuypers heeft zich kandidaat gesteld om de plek van de VMBO-commissie in het Algemeen Bestuur in te vullen. Daarnaast heeft Daan van Leeuwen zich kandidaat gesteld om als vertegenwoordiger van Kleio plaats te nemen in het Algemeen Bestuur.

Museumbezoek met rondleiding

Voorafgaand aan de vergadering organiseren we een optioneel museumbezoek bij het Volksbuurtmuseum in Utrecht, waar je in een interactieve presentatie  kunt beleven hoe het was om in de armoedige omstandigheden van rond 1920 te leven. Tijdens de sloop en sanering van Wijk C in de jaren 60 en 70 van de voorgaande eeuw zijn buurtbewoners in verzet gekomen voor het behoud van het karakter van de wijk. Om de gemeente en planontwikkelaars te overtuigen hebben  de buurtbewoners veel beeldmateriaal verzameld. Dit beeldmateriaal wordt vanaf de jaren 80 tentoongesteld in het buurthuis. In de jaren hierna is er een heus museum ontstaan en zijn de collectie en de activiteiten flik uitgebreid.

Vervolgens kunt u deelnemen aan een rondleiding in Wijk C onder leiding van een deskundige gids.

Vanaf deze locatie is het een korte wandeling van ongeveer 10 minuten naar de locatie waar de ALV plaats zal vinden. Hier staat voorafgaand aan de vergadering een kleine maaltijd klaar.

Aanvangstijden

Vanzelfsprekend vinden we het prettig wanneer zoveel mogelijk leden deelnemen aan het museumbezoek en de ALV. U kunt zelf kiezen op welk tijdstip u aansluit bij de activiteiten op 14 april.

  • Het museumbezoek is mogelijk vanaf 14.00 uur, Waterstraat 27,Utrecht.
  • De rondleiding start hier om 15.00 uur.
  • Vanaf 17.15 uur is de inloop met maaltijd aan de Mariaplaats 3 in Utrecht.
  • De ALV begint om 18.00 uur aan de Mariaplaats 3 in Utrecht.
  • Na afloop (ca. 20.00 uur)  is er gelegenheid voor een drankje in een van de cafés aan de Mariaplaats.

Graag ontmoeten we u op vrijdag 14 april 2023 in Utrecht.

Namens het VGN-bestuur,

Linda van Beek, secretaris

Marjan de Groot-Reuvekamp, voorzitter

Inschrijven