Expert meeting – Van tien naar zes tijdvakken

Met jullie input willen we concrete aanbevelingen meegeven aan het kerndoelenteam dat na de zomervakantie aan de slag gaat met het ontwerpen van nieuwe kerndoelen voor mens en maatschappij in po en onderbouw vo.

De VGN organiseert drie Expertmeetings voor leraren in po en onderbouw vo, pabodocenten en medewerkers van uitgeverijen en erfgoedhuizen.

Deze bijenkomsten gaan over het Historisch referentiekader: Ontwikkelingen in de tijd

De bijeenkomsten worden georganiseerd in:

•             Zwolle: woensdag 24 mei – opgeven tot 16 mei

•             Tilburg: donderdag 1 juni – opgeven tot 22 mei

•             Amersfoort: dinsdag 6 juni – opgeven tot 29 mei

De bijeenkomsten duren van 16.30 tot 21.00 uur. Als je je opgeeft voor een van de drie bijeenkomsten, dan ontvang je daarna nadere informatie over de inhoud van de bijeenkomst en de voorbereiding die we van je vragen. Deze voorbereiding kost je ongeveer twee uur.

Deelnemers ontvangen een reiskostenvergoeding en vacatiegeld.

Inschrijven