Doordat enkele commissies ons er op wezen dat de 24e april in de vakantie valt, is de jaarvergadering verplaatst naar maandag 10 april in het Pastoraal centrum, Rozenstraat, Utrecht.

17.00 uur inloop en broodmaaltijd (incl. soep)
19.45 uur borrel na.

De agenda vindt u hieronder, de routebeschrijving ontvangt u na inschrijving. Jaarstukken kunt u hieronder downloaden.
In ieder geval wordt Bij de Tijd 2 besproken.

De secretaris vraagt de commissies om zo snel mogelijk hun jaarverslag aan te leveren, voor zover dat nog niet is gebeurd.

Wij hopen op een goede verenigingsopkomst!
Wilt u zich aanmelden voor 10 april, bij Marcel Nonhebel, via m.nonhebel@casema.nl.

Agenda jaarvergadering VGN 2017

Jaarverslagen van de commissies over 2016
Nieuwe Docenten Commissie
Vmbo-commissie
Wereldgeschiedenis
Commissie havo-vwo
Commissie Lerarenopleidingen
Bestuur VGN
commissie Didactiek en Activiteiten
Jaarverslag Kleio 2016

Verslag van de jaarvergadering van vorig jaar
Verslag Jaarvergadering VGN 18 april 2016