De jaarvergadering van de VGN vond plaats op 12 april 2019 in het Verzetsmuseum in Amsterdam. In dit bericht vindt u de jaarrede van de voorzitter en de verslagen van de diverse commissies.

Jaarrede VGN 2019

Financieel Jaarverslag 2018

Verslag Kascommissie over het jaar 2018

Jaarverslag Bestuur VGN 2018

Jaarverslag commissie Wereldgeschiedenis 2018

Jaarverslag HV commissie 2018

Jaarverslag Kleio 2018

Jaarverslag PABO commissie 2018

Agenda jaarvergadering

jaarcijfers 2018 en begroting 2019 VGN

Jaarverslag commissie Didactiek en activiteiten 2018

Jaarverslag commissie Lerarenopleidingen 2018