Op 12 april is de jaarvergadering van onze vereniging. Deze vindt dit jaar plaats in het Verzetsmuseum in Amsterdam. We krijgen een rondleiding aangeboden door het museum. Daarnaast willen we de ruimte bieden om van gedachten te wisselen over de VGN en willen we uitwisseling tussen commissies bevorderen. Dit is hét moment om jouw stem binnen de VGN te laten horen en mee te praten over de richting van de vereniging. Daarnaast is het een mooie gelegenheid om nader kennis te maken met de vereniging en haar commissies.

Deelnemers graag van tevoren aanmelden bij secretaris Maarten van Gils, via mail: maartenvgils@hotmail.com

Locatie: Verzetsmuseum, Plantage Kerklaan 61 Amsterdam

Datum: 12 april a.s.

Programma

16.00-17.00 rondleiding in het Verzetsmuseum

17.00-18.00 Jaarvergadering (met o.a. jaarrede voorzitter, verslag secretaris, financiële verantwoording afgelopen jaar en begroting lopende jaar, uitwisseling tussen commissies).

18.00-18.30 Pauze met soep en broodjes

18.30-19.00 Vervolg jaarvergadering

19.00 Borrel

Downloads

Jaarverslag commissie Wereldgeschiedenis 2018

Jaarverslag HV commissie 2018

Jaarverslag Kleio 2018

Jaarverslag PABO commissie 2018

Agenda jaarvergadering

jaarcijfers 2018 en begroting 2019 VGN

Jaarverslag commissie Didactiek en activiteiten 2018

Jaarverslag commissie Lerarenopleidingen 2018