De ontwikkelteams van Mens en Maatschappij en van Burgerschap hebben hun derde tussenproducten geopenbaard (zie de bijlagen bij deze agenda). Centraal staan in deze tussenproducten de uitwerkingen van de ontwikkelteams om ‘grote opdrachten’ te bedenken.  Deze ‘grote opdrachten’ zullen in de volgende fase van curriculum.nu omgezet worden in bouwstenen. Tot 14 november 2018 is er de tijd om feedback te leveren op de nu voorgestelde ‘grote opdrachten’.

Vandaar dat de VGN op 29-10-2018 een bijeenkomst belegt om van gedachten te wisselen over de door de ontwikkelteams voorgestelde ‘grote opdrachten’. Op die bijeenkomst kunnen we de geformuleerde ‘grote opdrachten’ leggen naast de inhoudelijke doelstelling van geschiedenisonderwijs, zoals die geformuleerd zijn in Bij de Tijd 3.

Wanneer: 29 oktober 2018

Plaats: Pastoraal Centrum  –  Rozenstraat 1  (naast garage La Vie en de Bijenkorf) – Utrecht

Welkom vanaf 16.30  uur – broodjes aanwezig.

Aanvang 17.00 uur

1 Welkom:  Bedoelingen van de bijeenkomst.

2 Korte informatie over het stappenplan van curriculum.nu

3 Gedachtenwisseling over de ’grote opdrachten’ Mens & Maatschappij
(Ter voorbereiding: zie de consultatievragen in het tussenproduct M&M)

4 Gedachtenwisseling over de ‘grote opdrachten’ Burgerschap
(Ter voorbereiding: zie de consultatievragen in het tussenproduct Burgerschap)

5 Afronding van de bijeenkomst (SLO)

Sluiting om 19.30 uur

Tijdens de bijeenkomst zullen de op- en aanmerkingen die gemaakt zijn bij de grote opdrachten genotuleerd worden en deze vormen de basis van de reactie van de VGN voor 14-11-2018 naar curriculum.nu.

Uiterlijk opgeven voor 26-10-2018 per mail bij Ton van der Schans – A.A.vanderSchans@drietar-educatief.nl of bij Cees van der Kooij: vanderkooij@home.nl.

Uitnodiging curriculum.nu

Derde ronde Mens en Maatschappij

Derde ronde Burgerschap

Routebeschrijving Rozenstraat