Webinar Pabodocenten: Aandacht voor taal in de geschiedenisles

Hoe leren we onze (pabo)studenten om taal en geschiedenis te integreren?

Het schoolvak geschiedenis doet een groot beroep op de taalvaardigheid van leerlingen: bij het lezen van (schoolboek-)teksten en bij het praten en schrijven over het verleden. In deze workshop zal Jannet van Drie aan de hand van de principes van taalgericht vakonderwijs ingaan op hoe je tijdens geschiedenislessen aandacht aan taal kunt geven. Het is de bedoeling dat deelnemers zich na afloop van het webinar meer bewust zijn van de talige moeilijkheden bij geschiedenis en dat ze concrete ideeën hebben over hoe ze taal en geschiedenis meer kunnen integreren, zodat leerlingen beter worden in geschiedenis en taalvaardiger.

Voor dit webinar is een certificaat van deelname beschikbaar

Inschrijven