Webinar voor Pabodocenten

Burgerschapsvorming en het voeren van gesprekken rondom sensitieve onderwerpen

Hoe leren we onze (pabo) studenten gesprekken rondom controversiële thema’s te voeren?

In deze workshop gaat Bjorn Wansink in op hoe pabodocenten aankomende leerkrachten kunnen onderwijzen in het voeren van gesprekken rondom sensitieve onderwerpen.

Het voeren van dit soort gesprekken is in belangrijk onderdeel van burgerschapsvorming. In de workshop probeert Bjorn aandacht te schenken aan gesprekken met leerlingen in zowel de onder,- als bovenbouw van de basisschool. We gaan in op de verschillende en soms conflicterende rollen die een leerkracht kan hebben, zoals: opvoeder, historicus, mens, teamlid. Het is de bedoeling dat deelnemers na afloop van het webinar beter in staat zijn om studenten voor te bereiden op het spreken over hete hangijzers in de klas.

Uiteindelijk zullen de pabodocenten zelf aan de slag gaan met het ontwikkeling van een training voor hun eigen Pabo. Bjorn zal enkele concrete tools aanreiken die hierbij gebruikt kunnen worden.

Voor dit webinar is een certificaat van deelname beschikbaar.

Inschrijven