Wereldgeschiedenis in lesmethodes

Bieden geschiedenismethodes in het voortgezet onderwijs voldoende aanknopingspunten voor wereldgeschiedenis en multiperspectiviteit?

Steeds meer docenten zien de noodzaak om het wereldhistorisch perspectief de geschiedenisles in te krijgen. Leerlingen hebben vragen over gebeurtenissen wereldwijd en docenten willen die in de historische context bespreken. Bovendien groeit de behoefte aan aandacht voor geschiedenis, gezien vanuit verschillende perspectieven en diversiteit.

Bieden geschiedenismethodes zoals die nu in het voortgezet onderwijs gebruikt worden, voldoende aanknopingspunten voor wereldgeschiedenis en multiperspectiviteit?

Rond deze vraag heeft de Commissie Wereldgeschiedenis een themabijeenkomst georganiseerd met uitgevers en auteurs van de veelgebruikte VO-methodes Geschiedeniswerkplaats, Forum, Memo, Feniks, Bricks en Saga.

Op 28 september zullen wij met elkaar in gesprek gaan over de volgende onderwerpen:

  • Wat verstaan we eigenlijk onder ‘Wereldgeschiedenis’?
  • Welke visie hebben uitgevers en auteurs hierop, en hoe geven zij daaraan uitvoering in de methode?
  • Welke vragen en verwachtingen hebben docenten van de behandeling van Wereldgeschiedenis in de methodes, wat zouden docenten graag zien en gebruiken?
  • Paneldiscussie tussen uitgevers/auteurs en docenten.

Wij nodigen u uit om mee te denken en mee te praten over dit onderwerp.

Neem ook collega’s mee die geïnteresseerd zijn, of voor wie Wereldgeschiedenis nog een onbekend, maar te ontdekken terrein is.

Wij zien u graag op 28 september in Utrecht.
Inloop vanaf 18.00 uur, programma 18.30-21.00 uur.
Voor broodjes wordt gezorgd.

Let op! Op dit moment zitten we aan het maximum aantal deelnemers voor deze bijeenkomst en is ook onze reservelijst vol. Heel erg bedankt voor jouw interesse en we hopen je snel te zien op een van de volgende evenementen van de commissie wereldgeschiedenis!

Kosten
Gratis
Eten
Inclusief broodmaaltijd