Het Nationaal Geschiedenis onderwijscongres

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar de mensheid momenteel voor staat. Het dwingt ons om anders na te denken over de relatie tussen mens en natuur, over de toekomst, en daarmee ook over het verleden. Het roept de vraag op of we het ons nog wel kunnen veroorloven geschiedenis uitsluitend te denken in termen van menselijk handelen en de natuur als een tijdloos fenomeen ‘buiten’ de geschiedenis te plaatsen.

Wat zijn de implicaties van het klimaatdenken voor het geschiedenisonderwijs? Wat betekent het ‘antropoceen’ voor ons en onze leerlingen? Hoe kunnen we geschiedenis doceren op een tijdschaal die veel groter is dan de afgelopen drie millennia? Hoe kunnen we de mens en zijn leefomgeving integraal benaderen in het geschiedenisonderwijs? Wat kunnen we hierover leren van vakken zoals aardrijkskunde?

Samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam organiseert VGN op vrijdag 17 maart 2023 in Fort Vechten nabij Utrecht het zevende Nationale Geschiedenisonderwijscongres. In zeven workshops en twee lezingen voor geschiedenisdocenten wordt deze thematiek vanuit verschillende perspectieven benaderd en worden concrete aanbevelingen gedaan voor in de lespraktijk.

Inschrijven