Adverteren in Kleio

Kleio is het vakblad voor docenten geschiedenis en staatsinrichting en wordt uitgegeven door de VGN (Vereniging van docenten in Geschiedenis en staatsinrichting in Nederland). Het full colour tijdschrift richt zich op docenten in het voortgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo) en studenten/docenten van de lerarenopleidingen geschiedenis aan universiteit en hogeschool.

De nummers hebben een gevarieerde inhoud en bevatten zowel artikelen met betrekking tot het beroep van geschiedenisleraar en de bijbehorende didactiek, alsmede artikelen over wetenschappelijke geschiedbeoefening.

Voor nadere informatie, afwijkende formaten en het reserveren van advertentieruimte:

Susanne Elgershuizen, acquisitie/advertenties Kleio
E-mail: elgershuizen15@gmail.com