Adverteren in Kleio

Kleio is het vakblad voor docenten geschiedenis en staatsinrichting en wordt uitgegeven door de VGN (Vereniging van docenten in Geschiedenis en staatsinrichting in Nederland). Het blad richt zich op docenten in het voortgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo) en studenten/docenten van de lerarenopleidingen geschiedenis aan universiteit en hogeschool.

De nummers hebben een gevarieerde inhoud en bevatten zowel artikelen met betrekking tot het beroep van geschiedenisleraar en de bijbehorende didactiek, alsmede artikelen over wetenschappelijke geschiedbeoefening.

Voor nadere informatie, andere formaten en het reserveren van plaatsruimte:

Susanne Elgershuizen, acquisitie/advertenties Kleio
E-mail: elgershuizen15@gmail.com

Klik hier voor een actueel overzicht van mogelijkheden en tarieven. Voor de tarieven en data van 2018 klik hier.