Vorige nummers

Artikelen uit vorige Kleio’s bestellen

De afleveringen van Kleio tot 2004 zullen binnenkort hier online te raadplegen zijn. Mocht u een hard-copy exemplaar willen ontvangen, dan kunt u zich wenden tot de Kleio-redactie: redactie@vgnkleio.nl.

Downloads uit eerdere Kleio’s 

Deze vindt u op de lesmateriaalpagina.

Registers op Kleio

– register Kleio 2010
– register op Kleio 2009
– Register Kleio 2008
– Register 2007
– Register 2006
– register 2005
– Register 2004
– Register 2003

De registers van eerdere jaargangen zullen nog worden toegevoegd.