Verschijningsdata

Kleio verschijnt 7 keer per jaar. Ideeën voor artikelen kunt u sturen naar redactie@vgnkleio.nl. Voor advertenties gelden andere aanleverdata, zie www.vgnkleio.nl/kleio/adverteren-in-kleio.

Dit zijn de verschijningsdata voor ­2019:

Kleio 1 – 13 februari 2019
Aanleveren kopij uiterlijk 10 december 2018

Kleio 2 – 27 maart 2019
Aanleveren kopij uiterlijk 21 januari 2019

Kleio 3 – 8 mei 2019
Aanleveren kopij uiterlijk 4 maart 2019

Kleio 4 – 26 juni 2019
Aanleveren kopij uiterlijk  22 april 2019

Kleio 5 – 4 september 2019
Aanleveren kopij uiterlijk 17 juni 2019

Kleio 6 – 30 oktober 2019
Aanleveren kopij uiterlijk 2 september 2019

Kleio 7 – 18 december 2019
Aanleveren kopij uiterlijk 14 oktober 2019