Verschijningsdata

Kleio verschijnt 7 keer per jaar. Ideeën voor artikelen kunt u sturen naar redactie@vgnkleio.nl.

Dit zijn de verschijningsdata voor ­2018:

Kleio 1 – 14 februari 2018
Aanleveren kopij uiterlijk 4 december 2017

Kleio 2 – 28 maart 2018
Aanleveren kopij uiterlijk 22 januari 2018

Kleio 3 – 9 mei 2018
Aanleveren kopij uiterlijk 5 maart 2018

Kleio 4 – 27 juni 2018
Aanleveren kopij uiterlijk  23 april 2018

Kleio 5 – 5 september 2018
Aanleveren kopij uiterlijk 2 juli 2018

Kleio 6 – 31 oktober 2018
Aanleveren kopij uiterlijk 3 september 2018

Kleio 7 – 19 december 2018
Aanleveren kopij uiterlijk 15 oktober 2018