Verschijningsdata

Kleio verschijnt 7 keer per jaar. Ideeën voor artikelen kunt u sturen naar redactie@vgnkleio.nl. Voor advertenties gelden andere aanleverdata, zie www.vgnkleio.nl/kleio/adverteren-in-kleio.

Dit zijn de verschijningsdata voor ­2020:

Kleio 1 – 5 februari 2020
Aanleveren kopij uiterlijk 2 december 2019

Kleio 2 – 25 maart 2020
Aanleveren kopij uiterlijk 20 januari 2020

Kleio 3 – 6 mei 2020
Aanleveren kopij uiterlijk 2 maart 2020

Kleio 4 – 24 juni 2020
Aanleveren kopij uiterlijk  20 april 2020

Kleio 5 – 2 september 2020
Aanleveren kopij uiterlijk 15 juni 2020

Kleio 6 – 28 oktober 2020
Aanleveren kopij uiterlijk 31 augustus 2020

Kleio 7 – 16 december 2020
Aanleveren kopij uiterlijk 12 oktober 2020