Verschijningsdata

Kleio verschijnt 7 keer per jaar. Ideeën voor artikelen kunt u sturen naar redactie@vgnkleio.nl.

Voor advertenties gelden andere aanleverdata, zie www.vgnkleio.nl/kleio/adverteren-in-kleio.

Dit zijn de verschijningsdata voor ­2021:

Kleio 1 – 3 februari 2021

Kleio 2 – 24 maart 2021
Aanleveren kopij uiterlijk 18 januari 2021

Kleio 3 – 5 mei 2021
Aanleveren kopij uiterlijk 1 maart 2021

Kleio 4 – 23 juni 2021
Aanleveren kopij uiterlijk 19 april 2021

Kleio 5 – 1 september 2021
Aanleveren kopij uiterlijk 14 juni 2021

Kleio 6 – 27 oktober 2021
Aanleveren kopij uiterlijk 30 augustus 2021

Kleio 7 – 15 december 2021
Aanleveren kopij uiterlijk 11 oktober 2021