Kopij en deadlines nieuwsbrief

Aanleveren materiaal

Commissies en andere belanghebbenden van de VGN kunnen een bericht in de nieuwsbrief gratis laten plaatsen. Dit geldt ook voor organisaties zonder winstoogmerk. Iedereen kan een evenement of andere gebeurtenissen gratis in de agenda laten plaatsen. Neem bij twijfel contact op met nieuwsbrief@vgnkleio.nl

Materiaal kun je mailen naar nieuwsbrief@vgnkleio.nl. Wil je jouw bericht in de nieuwsbrief, dan graag een tekst van ongeveer 100 tot 200 woorden. Bij (of in) de tekst een verwijzing naar een webpagina of mailadres waar meer informatie te verkrijgen is. Liefst met passende afbeelding/logo (denk aan copyright) van minimaal 600×400 pixels.

Er kunnen geen bijlagen worden meegezonden. We kunnen eventueel materiaal op de website zetten en daar naar verwijzen, maar dan moet het een week eerder worden aangeleverd. 

Deadlines aanleveren materiaal 2021

(Deze deadlines zijn richtlijnen. Het kan zijn dat bij gebrek aan voldoende materiaal de nieuwsbrief wordt uitgesteld of vervalt)

Nieuwsbrief 2 (maart) – materiaal aanleveren voor 5 maart

Nieuwsbrief 3 (april) – materiaal aanleveren voor 16 april

Nieuwsbrief 4 (mei) – materiaal aanleveren voor 28 mei

Nieuwsbrief 5 (juli) – materiaal aanleveren voor 2 juli

Nieuwsbrief 6 (september) – materiaal aanleveren voor 10 september

Nieuwsbrief 7 (oktober) – materiaal aanleveren voor 22 oktober

Nieuwsbrief 8 (december) – materiaal aanleveren voor 10 december