Lesmateriaal bij “Foto’s in de les. Handreikingen voor een kritische benadering”

Download bij het artikel “Dwing leerlingen om goed te kijken. Handreikingen voor kritische benadering van historische foto’s als bron” van Arnoud Aardema, Kleio 7, 2012.Lesmateriaal


Ramses Peters